Itu saya

Itu saya
Aku sayang negaraku. Tanah air ku. Agamaku. Bangsaku & keluargaku.

Mari faham isi AL-QURAN..

Mari sama-sama kita dengar tafsir AL-QURAN semoga hati kita lembut dan dapat hidaya

CLICK |> FOR THE NEXT SURAH.

Thursday, November 15, 2012

Definisi Kontraktor Bebas


1. Seseorang kakitangan dikehendaki mematuhi arahan mengenai bila, di mana, dan bagaimana untuk bekerja. Hak majikan untuk mengarahkan, tidak menjalankan hak itu, adalah kunci. Arahan mungkin secara lisan atau bertulis prosedur atau manual.
Seorang kontraktor bebas diupah untuk menyediakan barangan atau perkhidmatan dan tidak diarahkan secara terperinci tentang bagaimana untuk menyediakan barangan atau perkhidmatan.

2. Seorang pekerja biasanya dilatih oleh seorang pekerja yang berpengalaman institusi. Latihan menunjukkan bahawa majikan mahukan perkhidmatan yang dilaksanakan dengan cara yang tertentu.

Seorang kontraktor bebas yang lazimnya menggunakan atau kaedah sendiri, disewa atau kepakaran, dan tidak menerima latihan daripada institusi yang membeli perkhidmatan.

3. Perkhidmatan seorang pekerja biasanya disepadukan ke dalam operasi perniagaan, secara amnya menunjukkan bahawa hala tuju dan kawalan sedang dijalankan. Integrasi perkhidmatan berkuat kuasa perniagaan berlaku apabila kejayaan atau penerusan perniagaan bergantung pada tahap yang cukup besar terhadap prestasi perkhidmatan yang sukar untuk memisahkan dari operasi perniagaan.

Perkhidmatan seorang kontraktor bebas biasanya boleh berdiri sendiri dan tidak disepadukan ke dalam operasi perniagaan.

4. Seseorang pekerja yang telah diupah untuk memberikan perkhidmatan secara peribadi. Jika majikan berminat yang melakukan kerja yang serta dalam memastikan kerja dilakukan, ia menunjukkan bahawa majikan mengambil berat tentang kaedah yang digunakan serta hasil perkhidmatan yang dilaksanakan.

Seorang kontraktor bebas diupah untuk menyediakan perkhidmatan dan sering majikan tidak peduli siapa yang melakukan kerja itu.

5. Seorang pekerja mempunyai sedikit kawalan terhadap pengambilan, menyelia, dan pembayaran pembantu. Apa-apa tindakan oleh majikan secara amnya menunjukkan kawalan ke atas orang-orang di tempat kerja dengan siapa pembantu bekerja.

Seorang kontraktor bebas akan sewa, menyelia, dan membayar pekerja lain di bawah suatu kontrak di mana dia bersetuju untuk menyediakan bahan buruh dan bertanggungjawab untuk mencapai keputusan yang diberikan.

6. Seorang pekerja biasanya mempunyai hubungan yang berterusan dengan orang yang bagi siapa perkhidmatan tersebut dilaksanakan. Perkhidmatan ini mungkin akan berterusan walaupun ia dilakukan pada sela masa yang tidak menentu, secara separuh masa, musim, atau sepanjang tempoh yang singkat.

Seorang kontraktor bebas mempunyai hubungan yang tertentu yang biasanya berakhir apabila perkhidmatan tersebut telah siap.

7. Seorang pekerja telah menetapkan jam kerja yang ditubuhkan oleh majikan, menunjukkan kawalan. Seperti keadaan yg menghalang pekerja daripada memperuntukkan masa untuk kerja-kerja yang lain, yang merupakan hak kontraktor bebas.

Seorang kontraktor bebas cenderung untuk menubuhkan penggunaan masa sebagai sesuatu perkara yang hak.

8. Seorang pekerja biasanya menumpukan sepenuh masa kepada perniagaan majikan. Sepenuh masa tidak bermakna minggu lapan jam sehari atau lima hari. Maksudnya adalah berbeza bergantung kepada niat pihak-pihak.

Seorang kontraktor bebas adalah bebas untuk bekerja apabila, untuk siapa, dan untuk seberapa ramai majikan seperti yang dikehendaki.

9. Seorang pekerja biasanya melakukan kerja atau di premis majikan yang membayangkan kawalan, lebih-lebih lagi jika kerja boleh dilakukan di tempat lain. Seseorang yang bekerja di tempat perniagaan majikan sekurang-kurangnya secara fizikal dalam arahan dan penyeliaan majikan. Walau bagaimanapun, prestasi kerja di luar tapak tidak, dengan sendirinya, bermakna bahawa tiada hak untuk mengawal wujud.

Seorang kontraktor bebas biasanya melakukan kerja yang boleh disiapkan pada atau di luar premis majikan.

10. Seseorang pekerja sering mesti menjalankan perkhidmatan dalam turutan yang ditetapkan, yang menunjukkan tahap kawalan majikan. Di sini juga, hak untuk menetapkan urutan, tidak menjalankan hak itu, adalah kunci.

Seorang kontraktor bebas biasanya bebas untuk melaksanakan perkhidmatan dalam apa-apa cara yang menghasilkan keputusan yang diingini.

11. Seorang pekerja mengemukakan atau menyediakan laporan biasa bertulis atau lisan yang menunjukkan kawalan majikan.

Seorang kontraktor bebas mengemukakan laporan sebagaimana yang dinyatakan oleh kontrak dan boleh memberikan mereka dalam istilah yang luas dan dengan kekerapan yang kurang daripada pekerja.

12. Seorang pekerja biasanya dibayar untuk bekerja mengikut jam, minggu, atau sebulan. Jaminan minimum
gaji atau pemberian akaun lukisan pada sela masa yang dinyatakan tidak dengan keperluan untuk pembayaran balik ke atas lebihan pendapatan lebih cenderung untuk menunjukkan kewujudan hubungan majikan-pekerja.

Seorang kontraktor bebas kebiasaan dibayar oleh kerja sekali gus atau atas dasar komisen.
13. Seseorang pekerja yang telah dibayar balik atau dibayar oleh majikan bagi perniagaan dan perbelanjaan perjalanan, satu faktor yang menunjukkan bahawa kawalan ke atas pekerja.

Seorang kontraktor bebas dibayar atas dasar kerja dan biasanya mempunyai untuk menanggung semua perbelanjaan kecuali yang dinyatakan secara kontrak.

14. Seorang pekerja biasanya diberikan oleh majikan dengan mana-mana alat dan bahan yang diperlukan, yang menunjukkan kawalan majikan ke atas pekerja. Dalam sesetengah pekerjaan pekerja kebiasaan menggunakan peralatan tangan mereka sendiri.

Seorang kontraktor bebas membekalkan alat-alat dan peralatan.

15. Seorang pekerja biasanya tidak mempunyai pelaburan yang besar dalam kemudahan yang digunakan dalam kerja.

Seorang kontraktor bebas sering mempunyai pelaburan yang besar dalam kemudahan yang digunakan dalam melaksanakan perkhidmatan. Kemudahan umumnya termasuk peralatan atau premis yang perlu bagi kerja, tetapi tidak barang-barang seperti alat-alat, instrumen, dan pakaian yang disediakan oleh pekerja sebagai amalan biasa dalam perdagangan mereka.

16. Seorang pekerja biasanya tidak menyedari keuntungan atau mengalami kerugian akibat perkhidmatan yang disediakan.

Seorang kontraktor bebas dalam kedudukan untuk merealisasikan keuntungan atau mengalami kerugian akibat perkhidmatan yang disediakan.

17. Seorang pekerja cenderung untuk bekerja secara eksklusif untuk satu majikan.

Satu kontraktor bebas yang biasanya bekerja untuk lebih daripada satu majikan pada masa yang sama.

18. Seorang pekerja biasanya tidak membuat perkhidmatan yang disediakan kepada orang awam.

Seorang kontraktor bebas membuat perkhidmatan yang disediakan kepada orang awam. "Perkhidmatan yang disediakan" mungkin termasuk melepak sirap memegang lesen perniagaan, dan mempunyai pengiklanan dan senarai direktori telefon.

19. Seseorang pekerja adalah tertakluk kepada pelepasan, menunjukkan bahawa kawalan dilaksanakan. Had hak untuk melaksanakan di bawah perjanjian tawar-menawar kolektif tidak mengurangkan kewujudan hubungan majikan-pekerja.

Seorang kontraktor bebas tidak boleh dipecat selagi keputusan yang dihasilkan langkah sehingga spesifikasi kontrak.

20. Seorang pekerja mempunyai hak untuk menamatkan hubungan kerja pada bila-bila masa tanpa menanggung liabiliti.

Seorang kontraktor bebas biasanya bersetuju untuk menyiapkan kerja yang khusus dan bertanggungjawab siap yang memuaskan atau bertanggungjawab di sisi undang-undang untuk membuat baik untuk kegagalan untuk menyiapkan kerja ini.

No comments:

Post a Comment